Erfaringskonferanse om fysisk aktivitet

Helsedirektoratet har de siste årene administrert øremerkede midler avsatt på statsbudsjettet til fysisk aktivitet innen behandling av psykiatri og rus. Fekjær har gjennom flere år fått midler fra ordningen. De er benyttet til utviklingsarbeid innen fysisk aktivitet og friluftsliv som del av behandlingen Fekjær gir ved døgnenheten.

Den 6. desember arrangerte Helsedirektoratet erfaringskonferanse for alle tilskuddsmottakere.

Fekjær var representert ved utviklingsleder Gunnar Fossholt og institusjonssjef Elling Fekjær.

Fekjær var sammen med fire andre miljøer gitt muligheten til å presentere sine prosjekter på konferansen. De fire andre var Stiftelsen Bergensklinikkene, Oslo kommune bydel 1 Gamle Oslo, Helesforum for kvinner og Helse Stavanger HF.

Gunnar Fossholt informerte om Fekjærs pågående programsatsing innen fysisk aktivitet og friluftsliv.

Utviklingsleder ved Fekjær Gunnar Fossholt, presenterte Fekjærs programsatsing.

Etter presentasjonene var det avsatt tid til diskusjon og drøfting i plenum. Fekjærs integrering av fysisk aktivitet som en del av behandlingen ble møtt med stor interesse. Ikke minst Fekjærs arbeid med å formidle sin erfaring og kunnskap innen feltet til høgskoler og universitet og andre samarbeidspartnere i Norge.

Fekjær ønsker å invitere blant annet Helsedirektoratet og flere av tilskuddsmottakerne i Norge til videre samarbeid for utvikling av fysisk aktivitet som behandlingsform innen psykisk helsevern.

Seniorrådgiver i Helsedirektoratet Stine Margrethe Jacobsen, ledet erfaringskonferansen.