BRANNØVELSE PÅ FEKJÆR

29. januar stilte Valdres brann- og redningstjeneste med 2 mann for å gjennomføre brannøvelse ved Fekjær. Ansatte ble delt inn i grupper. Øvelsen startet med en grundig teori gjennomgang, deretter fikk alle prøve seg på slukking av brann med pulverapparat.

Fekjær består av mange hus og over et større område. Brannforebygging har alltid vært sentral i planlegging av utforming og plassering av det enkelte hus. Det store tilbygg av Svingen i 3 etasjer og som nylig ble tatt i bruk, er bygd og utformet etter nye brannforskrifter.

Ved en evt brann er tilgang på nok vann sentralt. Vi har av den grunn gravd ut 3 tjern på oversiden av bebyggelsen. Fra det ene tjernet er gravd ned ledning med stor dimensjon. Denne er tilknyttet brannhydrant med 250 meter brannslange plassert sentral ved bebyggelsen.
Ny brannsentral ble montert sommer 2019 med direkte tilkobling til Hamar vaktsentral. Alle bygg og anlegg blir årlig kontrollert av brannvernmyndigheter.

Først i januar 2020 kom det lokale brannvesen i Valdres – 12 mann – for å gjøre seg kjent med bygningsmasse, branntekniske innretninger. Det er 2 år siden brannmannskapene hadde en lignende gjennomgang. Fekjær får særdeles gode tilbakemeldinger fra Valdres brann- og redningstjeneste på alle de tiltak vi har for å forebygge brann og for de innretninger vi har om katastrofen skjer ved en evt brann.
Branninstruks er en del av Fekjær sitt interne kvalitetssystem. Dette blir selvsagt gjennomgått med alle nyansatte.

Brannforebygging var sentralt team i øvelsens teoridel.

Betryggende er det også at Valdres brann- og redningstjeneste har et godt kvalifisert lokalt brannmannskap. I tillegg vil i løpet av 2020 Hedalen få ny brannbil med moderne innretninger som en brannbil bør ha.

 

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden til ny Fekjærbok

HØYTIDELIG OG FIN BOKLANSERING AV BOKA HÅP OG DELTAGELSE. FEKJÆRS VERDIER STÅR STØTT ETTER 50 ÅR

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) kom til Fekjær for å foreta den offisielle avduking av ny Fekjærbok. Stortingsrepresentant Marit K Strand (SP) kom i tillegg for å få mest mulig informasjon og bli kjent med Fekjær.

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) [...]

Published 29 nov 2022 by Gunnar Fossholt
F.v: Institusjonssjef Elling Fekjær, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, fylkessekretær Innlandet Ap Synnøve Brenden, Leder i Sør-Aurdal Ap Cathrine Hagen, Stortingsrepresentant Lise Selnes, Inger Lise Damslora og Magne Damslora fra lokallaget og enhetsleder Vibeke Finnøen

NYTT BESØK PÅ FEKJÆR FRA STORTINGET

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra det lokale Sør-Aurdal Arbeiderparti.

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra [...]

Published 25 nov 2022 by Gunnar Fossholt
Forsiden til ny Fekjærbok

NY BOK OM FEKJÆR : HÅP OG DELTAGELSE - Fekjærs verdier står støtt etter 50 år.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er tidligere redaktør i avisa Valdres Ivar Brynhildsen. Fotograf Tom Stenersen har tatt de fleste bildene.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er [...]

Published 17 nov 2022 by Gunnar Fossholt