Besøk på Stortinget

Fra venstre: Assisterende institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken, leder poliklinikk Tone Kristin Markussen og utviklingsleder Gunnar Fossholt.

Opplandsbenken på Stortinget har vist stor interesse for Fekjær. 9. januar var deler av ledelsen ved Fekjær sammen med daglig leder for Helseklyngen, Svein Pettersen, på Stortinget.

Vi ble møtt av stortingsrepresentant Rigmor Aasrud. Hun tok seg tid til en rask omvisning før møte med Opplandsbenken.

Stortingspresident Olemic Thommessen var forhindret fra å møte da han var på tjenestereise i Kina. Stortingsrepresentant Marit Strand hadde annet oppdrag den dagen. De andre fem representantene viste stor interesse for å høre om Fekjær per i dag, utfordringer og muligheter og Fekjærs syn på fremtiden.

Storting og regjering har som satsningsområde – behandling av unge voksne med alvorlige psykiske problem, ofte med tilleggsproblem rus. Dette er målgruppen døgnenheten ved Fekjær behandler og Fekjærtunet overgangsboliger viderebehandler. Fekjær fikk signaler på at Stortinget arbeider med en ny stortingsmelding der målgruppen blir en viktig del.

Representanter fra Opplandsbenken har avtalt møter med Fekjær for å gi innspill og informasjon til videre arbeid i Stortingets helse- og omsorgskomite og kommunal- og forvaltningskomite.

Venstre side: Stortingsrepresentantene Ivar Odnes, Tore Hagebakken, Rigmor Asrud, Morten Ørsal Johansen og Ketil Kjenseth. 
Høyre side: Daglig leder Helseklyngen Svein Pettersen, Institusjonssjef Elling Fekjær, Ass. institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken og leder poliklinikk Tone Kristin Markussen.

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden til ny Fekjærbok

HØYTIDELIG OG FIN BOKLANSERING AV BOKA HÅP OG DELTAGELSE. FEKJÆRS VERDIER STÅR STØTT ETTER 50 ÅR

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) kom til Fekjær for å foreta den offisielle avduking av ny Fekjærbok. Stortingsrepresentant Marit K Strand (SP) kom i tillegg for å få mest mulig informasjon og bli kjent med Fekjær.

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) [...]

Published 29 nov 2022 by Gunnar Fossholt
F.v: Institusjonssjef Elling Fekjær, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, fylkessekretær Innlandet Ap Synnøve Brenden, Leder i Sør-Aurdal Ap Cathrine Hagen, Stortingsrepresentant Lise Selnes, Inger Lise Damslora og Magne Damslora fra lokallaget og enhetsleder Vibeke Finnøen

NYTT BESØK PÅ FEKJÆR FRA STORTINGET

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra det lokale Sør-Aurdal Arbeiderparti.

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra [...]

Published 25 nov 2022 by Gunnar Fossholt
Forsiden til ny Fekjærbok

NY BOK OM FEKJÆR : HÅP OG DELTAGELSE - Fekjærs verdier står støtt etter 50 år.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er tidligere redaktør i avisa Valdres Ivar Brynhildsen. Fotograf Tom Stenersen har tatt de fleste bildene.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er [...]

Published 17 nov 2022 by Gunnar Fossholt