Besøk på Stortinget

Fra venstre: Assisterende institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken, leder poliklinikk Tone Kristin Markussen og utviklingsleder Gunnar Fossholt.

Opplandsbenken på Stortinget har vist stor interesse for Fekjær. 9. januar var deler av ledelsen ved Fekjær sammen med daglig leder for Helseklyngen, Svein Pettersen, på Stortinget.

Vi ble møtt av stortingsrepresentant Rigmor Aasrud. Hun tok seg tid til en rask omvisning før møte med Opplandsbenken.

Stortingspresident Olemic Thommessen var forhindret fra å møte da han var på tjenestereise i Kina. Stortingsrepresentant Marit Strand hadde annet oppdrag den dagen. De andre fem representantene viste stor interesse for å høre om Fekjær per i dag, utfordringer og muligheter og Fekjærs syn på fremtiden.

Storting og regjering har som satsningsområde – behandling av unge voksne med alvorlige psykiske problem, ofte med tilleggsproblem rus. Dette er målgruppen døgnenheten ved Fekjær behandler og Fekjærtunet overgangsboliger viderebehandler. Fekjær fikk signaler på at Stortinget arbeider med en ny stortingsmelding der målgruppen blir en viktig del.

Representanter fra Opplandsbenken har avtalt møter med Fekjær for å gi innspill og informasjon til videre arbeid i Stortingets helse- og omsorgskomite og kommunal- og forvaltningskomite.

Venstre side: Stortingsrepresentantene Ivar Odnes, Tore Hagebakken, Rigmor Asrud, Morten Ørsal Johansen og Ketil Kjenseth. 
Høyre side: Daglig leder Helseklyngen Svein Pettersen, Institusjonssjef Elling Fekjær, Ass. institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken og leder poliklinikk Tone Kristin Markussen.