BESØK FRA STORTINGET

Elling Fekjær, Tor Anders Perlestenbakken, Sandra Bruflot og Kari-Anne Jønnes ute på tunet på Fekjær

Fekjær har av og til besøk av Stortingsrepresentanter. På forsommeren fikk vi forespørsel fra Høyres Stortingsgruppe om det var mulig å besøke Fekjær. 22. august besøkte Stortingerepresentantene Sandra Bruflot og Kari-Anne Jønnes Fekjær.

Sandra er medlem av Stortingets helse- og omsorgskomite og er en sentral helsepolitiker. Hun deltar ofte i politiske debattprogram i TV. Kari- Anne representerer Oppland/Innlandet og er medlem av Stortingets utdannings- og forskningskomite.

Fra lunsjen under besøket. 
Fra venstre redaktør av hedalen.no Arne Heimestøl, varaordfører i Sør-Aurdal Olav Kristian Huseby, Stortingsrepresentantene Kari- Anne Jønnes og Sandra Bruflot, institusjonssjef Elling Fekjær, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, enhetsledere Nina Haugom Grøv og Vibeke Finnøen Amundsen

I tillegg til å få en orientering om Fekjær, fikk de møte 3 pasienter. Det ble også tid til en kort omvisning av deler av Fekjær.

Fra venstre O K Huseby, T A Perlestenbakken, K A Jønnes, E Fekjær, S Bruflot og N H Grøv

For mer utfyllende omtale av besøket , vises det til oppslag på hedalen.no: – Fekjær er selve beviset for meg på at faglighet og kvalitet må komme nedenfra – Hedalen.no

Aktuelt fra Fekjær

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk [...]

Published 29 jun 2023 by Gunnar Fossholt