BESØK AV FORMANNSKAPET I SØR-AURDAL SAMMEN MED RÅDMANN OG HANS STAB

Formannskap og deler av ledelsen ved senteret under befaringen.

28. januar 2020 la Sør-Aurdal kommune sitt Formannskapsmøte til Fekjær psykiatriske senter. Som en forlengelse av Formannskapets formelle møte, ønsket ordfører en grundig orientering om Fekjær psykiatriske senter.

Fekjær er av de største arbeidsplassene i kommunen med vel 50 ansatte. Fekjær rekrutterer bra med høgskoleutdannet folk – også barnefamilier.

Folketallet i Sør-Aurdal går ned, noe både politikkere og administrasjonen i kommunen har ambisjoner om å snu. Sør-Aurdal kommune har derfor sammen med Fylkesmannen vedtatt å gå i gang med et større prosjekt – Bolystprosjektet. Fekjær og Sør-Aurdal kommune fant tidlig gjensidig forståelse rundt denne problemstilling.

Formannskapet i Sør-Aurdal avholder sitt formelle møte i Evastua på Fekjær. Ordfører Marit Hougsrud med «klubba». Til venstre varaordfører Olav Kristian Huseby og til høyre rådmann Håkon Boie Ludvigsen. Videre ser vi øvrige formannskapsmedlemmer og saksbehandlere i kommunen.

Fekjær og kommunen har gjennom mange år samarbeidet konstruktivt og godt for å hindre befolkningsnedgang og gi nødvendige rammevilkår til Fekjær sin utvikling. Sør-Aurdal kommune og Fekjær har blant annet etablert Hedalen boligstiftelse med 10 leiligheter og samarbeid om etableringen av Fekjærtunet Overgangsboliger med 6 leiligheter.

Gårdagen brakte på banen mulige samarbeidsprosjekt mellom kommunen og den spesialisthelsetjeneste Fekjær gir. Sør-Aurdal kommune har også vist forståelse for de ekstra utfordringer det er å bygge opp og videreutvikle en spesialistinstitusjon langt fra et befolkningstett område. Formannskapet gav sterkt utrykk for at det arbeidet Fekjær gjør og den utvikling senteret har er et viktig bidrag i Bolystprosjektet.

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden til ny Fekjærbok

HØYTIDELIG OG FIN BOKLANSERING AV BOKA HÅP OG DELTAGELSE. FEKJÆRS VERDIER STÅR STØTT ETTER 50 ÅR

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) kom til Fekjær for å foreta den offisielle avduking av ny Fekjærbok. Stortingsrepresentant Marit K Strand (SP) kom i tillegg for å få mest mulig informasjon og bli kjent med Fekjær.

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) [...]

Published 29 nov 2022 by Gunnar Fossholt
F.v: Institusjonssjef Elling Fekjær, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, fylkessekretær Innlandet Ap Synnøve Brenden, Leder i Sør-Aurdal Ap Cathrine Hagen, Stortingsrepresentant Lise Selnes, Inger Lise Damslora og Magne Damslora fra lokallaget og enhetsleder Vibeke Finnøen

NYTT BESØK PÅ FEKJÆR FRA STORTINGET

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra det lokale Sør-Aurdal Arbeiderparti.

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra [...]

Published 25 nov 2022 by Gunnar Fossholt
Forsiden til ny Fekjærbok

NY BOK OM FEKJÆR : HÅP OG DELTAGELSE - Fekjærs verdier står støtt etter 50 år.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er tidligere redaktør i avisa Valdres Ivar Brynhildsen. Fotograf Tom Stenersen har tatt de fleste bildene.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er [...]

Published 17 nov 2022 by Gunnar Fossholt