BESØK AV FORMANNSKAPET I SØR-AURDAL SAMMEN MED RÅDMANN OG HANS STAB

Formannskap og deler av ledelsen ved senteret under befaringen.

28. januar 2020 la Sør-Aurdal kommune sitt Formannskapsmøte til Fekjær psykiatriske senter. Som en forlengelse av Formannskapets formelle møte, ønsket ordfører en grundig orientering om Fekjær psykiatriske senter.

Fekjær er av de største arbeidsplassene i kommunen med vel 50 ansatte. Fekjær rekrutterer bra med høgskoleutdannet folk – også barnefamilier.

Folketallet i Sør-Aurdal går ned, noe både politikkere og administrasjonen i kommunen har ambisjoner om å snu. Sør-Aurdal kommune har derfor sammen med Fylkesmannen vedtatt å gå i gang med et større prosjekt – Bolystprosjektet. Fekjær og Sør-Aurdal kommune fant tidlig gjensidig forståelse rundt denne problemstilling.

Formannskapet i Sør-Aurdal avholder sitt formelle møte i Evastua på Fekjær. Ordfører Marit Hougsrud med «klubba». Til venstre varaordfører Olav Kristian Huseby og til høyre rådmann Håkon Boie Ludvigsen. Videre ser vi øvrige formannskapsmedlemmer og saksbehandlere i kommunen.

Fekjær og kommunen har gjennom mange år samarbeidet konstruktivt og godt for å hindre befolkningsnedgang og gi nødvendige rammevilkår til Fekjær sin utvikling. Sør-Aurdal kommune og Fekjær har blant annet etablert Hedalen boligstiftelse med 10 leiligheter og samarbeid om etableringen av Fekjærtunet Overgangsboliger med 6 leiligheter.

Gårdagen brakte på banen mulige samarbeidsprosjekt mellom kommunen og den spesialisthelsetjeneste Fekjær gir. Sør-Aurdal kommune har også vist forståelse for de ekstra utfordringer det er å bygge opp og videreutvikle en spesialistinstitusjon langt fra et befolkningstett område. Formannskapet gav sterkt utrykk for at det arbeidet Fekjær gjør og den utvikling senteret har er et viktig bidrag i Bolystprosjektet.

Aktuelt fra Fekjær

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk [...]

Published 29 jun 2023 by Gunnar Fossholt