Åpning av klatrevegg i ny idrettslåve

I samarbeid med den erfarne klatreren Leslie Ayres, har Fekjær utformet og bygget en klatrevegg i sin nye idrettslåve ved døgnenheten.

Veggen er konstruert for å innfri kravene til buldring. Det vil si god fallsikring og en høyde som ikke overstiger kravet til sikring. Veggen er allikevel utformet med solid jernrør på toppen som muliggjør topptau, trening på sikring og tilrettelagt klatring. I utformingen er det vektlagt noe overheng som hindrer fall mot veggen, samt fargekoder for ruter av ulik vanskelighetsgrad. Foruten hovedveggen kan man også klatre på de tilstøtende sideveggene.

Med klatre-/buldrevegg på plass har Fekjærs Idrettslåve fått enda et nytt aktivitetstilbud. Et flott supplement til eksisterende tilbud med blant annet spinning, styrketrening og hallaktiviteter. Klatretilbudet inngår som en naturlig del av anleggsutviklingen innen Fekjærs pågående FoU arbeid, med programsatsing innen fysisk aktivitet og friluftsliv.

Mer om programsatsingen finner du her:

http://hedalen.no/OPPSLAG/2016/juni/4/index.htm

Aktuelt fra Fekjær

Psykologene Martine Furnes og Alexandra Tenebroso

NYTT FAGSEMINAR FOR ANSATTE VED FEKJÆR

Fekjær og psykiatrien generelt er i kontinuerlig faglig utvikling. Vi er en del av det nasjonale nettverket for behandling av alvorlige personlighetslidelser. Vi er på eksterne fagsamlinger. To av våre psykologer er under spesialisering, Flere av våre sykepleiere, sosionomer og vernepleiere er under spesialisering. Alle disse tilfører Fekjær ny fagkunnskap. Fekjær arrangerer i tillegg [...]

Fekjær og psykiatrien generelt er i kontinuerlig faglig utvikling. Vi er en del av det nasjonale nettverket for behandling av [...]

Published 25 apr 2023 by Gunnar Fossholt
Fornøyde og blide folk etter møtet på Stortinget. Fra venstre Tore Hagebakken, Tor Anders Perlestenbakken, Bente Aaland, Elling Fekjær, Lise Selnes, Even A. Røed og Alexandra Tenebroso

STIFTELSEN FEKJÆR INVITERT TIL Å MØTE ARBEIDERPARTIET PÅ STORTINGET

På bakgrunn av avvikling av Fritt behandlingsvalg, ble Fekjær invitert av AP til et møte på Stortinget 13. mars.

På bakgrunn av avvikling av Fritt behandlingsvalg, ble Fekjær invitert av AP til et møte på Stortinget 13. mars.

Published 14 mar 2023 by Gunnar Fossholt