ALLE ANSATTE VED FEKJÆR VAKSINERES MOT COVID-19

Kristin Ildjarnstad og Mona Landsend Strandbråten forbereder vaksineringa

Mange ansatte er allerede vaksinerte. Fekjær har nå mottatt 35 nye doser for vaksinering. Alle ansatte får derfor tilbud om å bli vaksinerte.

Praktisk talt alle ansatte har takket ja til tilbudet. Første dose settes 17. juni og dose 2 blir gitt 19. august. Vaksineringa foregår på Fekjær.

Selv om vi ikke har hatt smitte av Covid-19 inne på sentret, er vi nå meget glade for at alle ansatte nå blir vaksinerte.

Dette gir en trygghet og gjør at en del av våre forebyggende tiltak nå kan oppheves.

Kia Skogstad vaksinerer her Kristin Thorsrud
Alf Skar og Inga Stensrud venter på å bli vaksinert.