ALLE ANSATTE VED FEKJÆR VAKSINERES MOT COVID-19

Kristin Ildjarnstad og Mona Landsend Strandbråten forbereder vaksineringa

Mange ansatte er allerede vaksinerte. Fekjær har nå mottatt 35 nye doser for vaksinering. Alle ansatte får derfor tilbud om å bli vaksinerte.

Praktisk talt alle ansatte har takket ja til tilbudet. Første dose settes 17. juni og dose 2 blir gitt 19. august. Vaksineringa foregår på Fekjær.

Selv om vi ikke har hatt smitte av Covid-19 inne på sentret, er vi nå meget glade for at alle ansatte nå blir vaksinerte.

Dette gir en trygghet og gjør at en del av våre forebyggende tiltak nå kan oppheves.

Kia Skogstad vaksinerer her Kristin Thorsrud
Alf Skar og Inga Stensrud venter på å bli vaksinert.

Aktuelt fra Fekjær

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk [...]

Published 29 jun 2023 by Gunnar Fossholt