ADVOKATFIRMAET LIPPESTAD ENGASJERT VED STIFTELSEN FEKJÆR

Geir Lippestad

Nasjonalt og internasjonalt skjer det mye innen spesialisthelsetjenesten. Morgendagens spesialisthelsetjeneste vil muligens være noe annerledes enn dagens. Norske lover og forskrifter for spesialisthelsetjeneste er ofte knyttet opp til internasjonalt regelverk. Digitaliseringen innen helsevesenet og ikke minst innen psykiatrien er i rivende utvikling. Det blir stilt stadig høyere krav til oss institusjoner om å være ajour og gjerne i forkant av denne rivende utviklingen. Fekjær ser det som viktig å knytte til seg ekstern bistand innen utviklingsarbeid i vid forstand.

Advokat Geir Lippestad har gjennom mange år vært interessert i og engasjert seg innen norsk helsevesen. Han har spesialt hatt fokus på ideelle stiftelser som en viktig aktør og som tilbyder innen norsk spesialisthelsetjeneste.

Styret ved Stiftelsen Fekjær har engasjert Advokatfirmaet Lippestad i første omgang for ett år som ressursmiljø for strategisk arbeid og annen nødvendig bistand.

Fekjær ser fram til et nært og konstruktivt samarbeid med Geir Lippestad og hans folk.

Aktuelt fra Fekjær

Psykologene Martine Furnes og Alexandra Tenebroso

NYTT FAGSEMINAR FOR ANSATTE VED FEKJÆR

Fekjær og psykiatrien generelt er i kontinuerlig faglig utvikling. Vi er en del av det nasjonale nettverket for behandling av alvorlige personlighetslidelser. Vi er på eksterne fagsamlinger. To av våre psykologer er under spesialisering, Flere av våre sykepleiere, sosionomer og vernepleiere er under spesialisering. Alle disse tilfører Fekjær ny fagkunnskap. Fekjær arrangerer i tillegg [...]

Fekjær og psykiatrien generelt er i kontinuerlig faglig utvikling. Vi er en del av det nasjonale nettverket for behandling av [...]

Published 25 apr 2023 by Gunnar Fossholt
Fornøyde og blide folk etter møtet på Stortinget. Fra venstre Tore Hagebakken, Tor Anders Perlestenbakken, Bente Aaland, Elling Fekjær, Lise Selnes, Even A. Røed og Alexandra Tenebroso

STIFTELSEN FEKJÆR INVITERT TIL Å MØTE ARBEIDERPARTIET PÅ STORTINGET

På bakgrunn av avvikling av Fritt behandlingsvalg, ble Fekjær invitert av AP til et møte på Stortinget 13. mars.

På bakgrunn av avvikling av Fritt behandlingsvalg, ble Fekjær invitert av AP til et møte på Stortinget 13. mars.

Published 14 mar 2023 by Gunnar Fossholt