ADVOKATFIRMAET LIPPESTAD ENGASJERT VED STIFTELSEN FEKJÆR

Geir Lippestad

Nasjonalt og internasjonalt skjer det mye innen spesialisthelsetjenesten. Morgendagens spesialisthelsetjeneste vil muligens være noe annerledes enn dagens. Norske lover og forskrifter for spesialisthelsetjeneste er ofte knyttet opp til internasjonalt regelverk. Digitaliseringen innen helsevesenet og ikke minst innen psykiatrien er i rivende utvikling. Det blir stilt stadig høyere krav til oss institusjoner om å være ajour og gjerne i forkant av denne rivende utviklingen. Fekjær ser det som viktig å knytte til seg ekstern bistand innen utviklingsarbeid i vid forstand.

Advokat Geir Lippestad har gjennom mange år vært interessert i og engasjert seg innen norsk helsevesen. Han har spesialt hatt fokus på ideelle stiftelser som en viktig aktør og som tilbyder innen norsk spesialisthelsetjeneste.

Styret ved Stiftelsen Fekjær har engasjert Advokatfirmaet Lippestad i første omgang for ett år som ressursmiljø for strategisk arbeid og annen nødvendig bistand.

Fekjær ser fram til et nært og konstruktivt samarbeid med Geir Lippestad og hans folk.