17. MAI PÅ FEKJÆR

Vanligvis på 17. mai ønsker noen å delta på høytidsgudstjenesten i Hedalens gamle stavkirke, gå i barne-/folketoget, være med på Bautahaugen samlinger og delta på arrangementet på skolen. I disse spesielle koronatider ble alt annerledes. Ingen store 17. mai arrangement ble det i Hedalen i år.

Pasienter og ansatte hadde på forhånd planlagt å bruke nærområdet til Fekjær denne dagen.  Etter flaggheising og 17. maifrokost, ønsket noen å gå ned til hovedvegen for å se bilkortesjen gjennom bygda. Her var mange biler med kreativ pynting.  Selv om været var kjølig med vind fra vest, var det mange som brukte det varierte kulturlandskapet på Fekjær før middag og med påfølgende individuelle aktiviteter. Mange fulgte også med på 17. mai feiringen fra hele Norge gjennom TV.

 

På bildet er noen av de som arbeidet på Fekjær 17. mai. F.v: Vernepleier Roy Arne Børseth, vernepleier Inga Stensrud, sosionom Marit Ekrebakke Stende, psyk.stud./miljøterapeut Ingvild Råheim og idrettskonsulent Christian Brenden

Aktuelt fra Fekjær

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk [...]

Published 29 jun 2023 by Gunnar Fossholt