17. MAI PÅ FEKJÆR

Vanligvis på 17. mai ønsker noen å delta på høytidsgudstjenesten i Hedalens gamle stavkirke, gå i barne-/folketoget, være med på Bautahaugen samlinger og delta på arrangementet på skolen. I disse spesielle koronatider ble alt annerledes. Ingen store 17. mai arrangement ble det i Hedalen i år.

Pasienter og ansatte hadde på forhånd planlagt å bruke nærområdet til Fekjær denne dagen.  Etter flaggheising og 17. maifrokost, ønsket noen å gå ned til hovedvegen for å se bilkortesjen gjennom bygda. Her var mange biler med kreativ pynting.  Selv om været var kjølig med vind fra vest, var det mange som brukte det varierte kulturlandskapet på Fekjær før middag og med påfølgende individuelle aktiviteter. Mange fulgte også med på 17. mai feiringen fra hele Norge gjennom TV.

 

På bildet er noen av de som arbeidet på Fekjær 17. mai. F.v: Vernepleier Roy Arne Børseth, vernepleier Inga Stensrud, sosionom Marit Ekrebakke Stende, psyk.stud./miljøterapeut Ingvild Råheim og idrettskonsulent Christian Brenden