17. MAI PÅ FEKJÆR

Vanligvis på 17. mai ønsker noen å delta på høytidsgudstjenesten i Hedalens gamle stavkirke, gå i barne-/folketoget, være med på Bautahaugen samlinger og delta på arrangementet på skolen. I disse spesielle koronatider ble alt annerledes. Ingen store 17. mai arrangement ble det i Hedalen i år.

Pasienter og ansatte hadde på forhånd planlagt å bruke nærområdet til Fekjær denne dagen.  Etter flaggheising og 17. maifrokost, ønsket noen å gå ned til hovedvegen for å se bilkortesjen gjennom bygda. Her var mange biler med kreativ pynting.  Selv om været var kjølig med vind fra vest, var det mange som brukte det varierte kulturlandskapet på Fekjær før middag og med påfølgende individuelle aktiviteter. Mange fulgte også med på 17. mai feiringen fra hele Norge gjennom TV.

 

På bildet er noen av de som arbeidet på Fekjær 17. mai. F.v: Vernepleier Roy Arne Børseth, vernepleier Inga Stensrud, sosionom Marit Ekrebakke Stende, psyk.stud./miljøterapeut Ingvild Råheim og idrettskonsulent Christian Brenden

Aktuelt fra Fekjær

Geir Lippestad

ADVOKATFIRMAET LIPPESTAD ENGASJERT VED STIFTELSEN FEKJÆR

Nasjonalt og internasjonalt skjer det mye innen spesialisthelsetjenesten. Morgendagens spesialisthelsetjeneste vil muligens være noe annerledes enn dagens. Norske lover og forskrifter for spesialisthelsetjeneste er ofte knyttet opp til internasjonalt regelverk. Digitaliseringen innen helsevesenet og ikke minst innen psykiatrien er i rivende utvikling. Det blir stilt stadig høyere krav til oss [...]

Nasjonalt og internasjonalt skjer det mye innen spesialisthelsetjenesten. Morgendagens spesialisthelsetjeneste vil muligens være [...]

Published 11 mai 2020 by Gunnar Fossholt

STRATEGISK PLANLEGGING VED STIFTELSEN FEKJÆR

Spesialisthelsetjenesten i Norge er i stadig utvikling. Nye lover, forskrifter og retningslinjer kommer jevnlig. Nye behandlingsformer utvikles. Fekjær er en dynamisk institusjon som ikke bare ønsker å følge utviklingen, men helst være i forkant innen en del områder. Norske myndigheter setter store krav til faglig kompetanse, bygningsmessig utforming og pasientens medvirkning under sin [...]

Spesialisthelsetjenesten i Norge er i stadig utvikling. Nye lover, forskrifter og retningslinjer kommer jevnlig. Nye [...]

Published 7 mai 2020 by Gunnar Fossholt